Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 13.05.2020 r. w Niewodnicy Koryckiej i Niewodnicy Kościelnej na ul. Dąbrowskiego w związku z rozbudową sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody godz. 8:00 – 11:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.