Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 20.05.2020 r. w Niewodnicy Koryckiej i Niewodnicy Kościelnej na ul. Dąbrowskiego w związku z rozbudową sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej.

Przewidywany czas przerwy w dostawie wody godz. 9:00 – 13:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.