INFORMACJA

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w dniu 2 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trypuciach będzie zamknięty.