Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w Gminie Turośń Kościelna dniu 26.01.2021r.  od godziny 7:00 z wodociągu Suraż spowodowaną przerwą w dostawie prądu.

Przerwa dotyczy miejscowości:

Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Chodory, kol.Dołki,  kol. Chodory

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.