Informuję o awarii. Proszę o zamieszczenie ogłoszenia o poniższej treści.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o możliwej przerwie w dostawie wody w dniu 23.02.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii.

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Wielkie

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 14:00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.