Informuję o awarii. Proszę o zamieszczenie ogłoszenia o poniższej treści.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 23.02.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii.

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Małe, Chodory, Dołki

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 15:00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.