Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 03.03.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna z wodociągu Suraż w godz. 9.00- 12.00– spowodowaną wymianą wodomierza w studni wodomierzowej.

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki i Chodory.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.