Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 19.03.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna z wodociągu Pomigacze w godz. 10.00- 16.00– spowodowaną pracami na Stacji Uzdatniania wody.

Przerwa dotyczy miejscowości: Turośń Kościelna, Pomigacze, Zalesiany, Niecki, Iwanówka, Juraszki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, kol. Markowszczyzna, Markowszczyzna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.