Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują, że w dniu 09.04.2021r
w związku z pracami remontowo-konserwacyjnymi w godzinach 8.30.-11.00 nastąpią czasowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach Niewodnica Korycka
i Niewodnica Kościelna na terenie Gminy Turośń Kościelna – zasilanych z wodociągu Pomigacze

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.