Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody
 w dniu 19.02.2021r. od godziny 11:00 na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii

Przerwa dotyczy miejscowości: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Markowszczyzna –zasilanych  z wodociągu Pomigacze.

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 16:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.