Ogłoszenie o naborze

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

            Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (w formie grantu) dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna na montaż instalacji OZE w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, który rozpocznie się od dnia 04.05.2021r. od godz. 7:30 i potrwa do dnia 19.05.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu.  

          Wszystkie dokumenty niezbędne w/s naboru będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośń Kościelna w zakładce „Aktualności”, oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy – od dnia 27.04.2021r.

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji projektów „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna - granty na odnawialne źródła energii” udzielane są przez pracowników tutejszego urzędu pod nr tel. 85 715 80 13 lub 85 715 80 14

                                                                                                                                                   

Wójt Gminy

 

Grzegorz Jakuć