Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują: W dniu 01.07.2021 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Turośń Kościelna w godz. 08.00- 16.00 z powodu przyłączenia nowo wybudowanego odcinka wodociągu w miejscowości Dołki

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Chodory,

kol. Dołki, kol. Chodory

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.