Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 02.07.2021r. na terenie Gminy Turośń Kościelna  do godz.13.00– spowodowaną usuwaniem awarii.

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Chodory,

kol. Dołki, kol. Chodory

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.