Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 20.05.2020 r. w Niewodnicy Koryckiej i Niewodnicy Kościelnej na ul. Dąbrowskiego w związku z rozbudową sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej.

Przewidywany czas przerwy w dostawie wody godz. 9:00 – 13:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 13.05.2020 r. w Niewodnicy Koryckiej i Niewodnicy Kościelnej na ul. Dąbrowskiego w związku z rozbudową sieci wodociągowej na ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody godz. 8:00 – 11:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w związku  z częściowym zniesieniem ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa, firma MPO Białystok od dnia 09 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Trypucie. Mieszkańcy Gminy przekazując odpady obowiązkowo powinni stosować się do  zasad bezpieczeństwa.

                                                                          Wójt Gminy

                                                                         Grzegorz Jakuć

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Wójt Gminy Turośń Kościelna, przypomina, że przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, ze względu na dobro podatnika, mogą ubiegać się o możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązań podatkowych należnych Gminie.

Wnioski złożone przez podatników będą rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 715 80 03.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

ogloszenie PSZOK