Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o możliwej przerwie w dostawie wody w dniu 15.02.2021. od godziny 13:00 na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii

Przerwa dotyczy miejscowości: Trypucie  ul. Brzozowa oraz części kolonia Baciuty

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 15:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza do udziału w warsztatach konsultacyjnych związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna „Północny Wschód” w rejonie ulic Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński.

Warsztaty odbędą się w dniu 09.02.2021 r. (wtorek) w godzinach od 16:30 do 18:30 w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.

Warsztaty odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla osób o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem tel. 85 715 80 13 do 8 lutego 2021 r. do godz. 15.30.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w Gminie Turośń Kościelna dniu 26.01.2021r.  od godziny 7:00 z wodociągu Suraż spowodowaną przerwą w dostawie prądu.

Przerwa dotyczy miejscowości:

Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Chodory, kol.Dołki,  kol. Chodory

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.