Szanowni Państwo,

Obserwując aktualną sytuację na rynku tworzyw sztucznych i docierające głosy rolników o braku odbioru folii z gospodarstw rolnych, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do złożenia wniosku niezbędne jest jednak zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii. Dlatego też zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników o wypełnienie załączanego formularza i złożenie go w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna, pokój 15 (sekretariat) lub u sołtysa wsi. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do 9 grudnia 2019 r. W programie będą mogły uczestniczyć osoby, które złożyły w wyznaczonym terminie wypełniony formularz. Odpady będą odbierane w ilości zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Odpady będą musiały być dostarczone samodzielnie przez rolników do miejsca wskazanego przez gminę.

Przekazywane odpady muszą być czyste, tj. opróżnione z zawartości, bez zanieczyszczeń ziemnych, błota, śniegu, lodu. Ponadto muszą być zgromadzone w paczkach w sposób umożliwiający ich zważenie.

Realizacja programu na terenie Gminy Turośń Kościelna będzie uzależniona od uzyskania dofinasowania a bezpłatny odbiór w/w odpadów realizowany będzie w 2020 roku. Udzielona pomoc finansowa będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje zainteresowanych rolników, że biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, mieszczące się przy ulicy Lipowej 32A, kolejny raz przedłużyło termin przyjmowania wniosków o wypłatę odszkodowań powstałych w wyniku suszy.

Termin naboru wniosków przedłużono do 29 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.arimr.gov.pl

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje zainteresowanych rolników, że biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, mieszczące się przy ulicy Lipowej 32A, przesłużyło termin przyjmowania wniosków o wypłatę odszkodowań powstałych w wyniku suszy.

Termin naboru wniosków przedłużono do 15 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.arimr.gov.pl