Aby wywiązać się z obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Turośń Kościelna winna prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z koniecznością uaktualnienia naszej bazy, zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie druku i dostarczenie go do Urzędu Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pozostawienie u sołtysa wsi w terminie do 15 sierpnia 2019 roku.

Ze względu na konieczność pozyskania wymaganych informacji, w przypadku nie złożenia deklaracji, niezbędne będzie przeprowadzenie kontroli.

 

Przypominamy również, że właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy lub dowodów płacenia za usługi.

 

Informujemy, że aktualnie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy posiada 8 firm – wykaz dostępny jest na stronie www.turosnkoscielna.pl w zakładce ochrona środowiska.