INFORMACJA

MPO Sp. z o.o. informuje, że w dniu

16 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Trypuciach będzie zamknięty.

 

Informujemy, że zmianie uległa metoda naliczania opłaty za odpady komunalne, która z dniem 1 stycznia 2021 r. zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z powyższą zmianą, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację na odpady komunalne (wzór deklaracji w załączeniu).

Stawki dostępne są w zakładce: http://www.turosnkoscielna.pl/ochrona-srodowiska/info-menu-smieci/oplaty

Ponadto, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, narzuca na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Dotychczas mieszkańcy mogli zbierać odpady w sposób selektywny lub nieselektywny. Ustawodawca wprowadził obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych wszystkich frakcji, które nadają się do powtórnego przetworzenia tj.:

-       papier,

-       metale, tworzywa sztuczne,

-       szkło,

-       bioodpady.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami urzędu pod nr tel. 85 7158015 lub 85 7158021.

Informujemy, że z uwagi na awarię pojazdu odbierającego odpady komunalne, nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru śmieci:

1. w dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek) zostaną odebrane odpady z miejscowości Niewodnica Korycka,

 

2. w dniu 16 stycznia 2021 r. (sobota) zostaną odebrane odpady z miejscowości Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki.

INFORMACJA

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w dniu 2 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trypuciach będzie zamknięty.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19 oraz zmniejszonym potokiem pasażerów obserwowanym na realizowanych przez firmę Voyager trasach od 16 listopada 2020 zmianie ulega rozkład jazdy autobusów VOYAGER TRANS.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja Voyager.pdf)Informacja Voyager.pdf[ ]