Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć w dniu 9 marca 2021 r. podpisał dwie umowy o dofinasowanie montażu mikroinstalacji OZE na domach mieszkańców. Projekty pod nazwą: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna – granty na odnawialne źródła energii” w wyniku pozytywnej oceny otrzymały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie  2.594.400,80 zł, a ich łączna wartość wyniesie prawie 4 mln złotych.

podpisenie umowy OZE

 

 Zdjęcie: wrotapodlasia.pl

Realizując wspomniane już zadania Gmina Turośń Kościelna w terminie do marca 2022r. zamierza udzielić wsparcia w formie grantów dla mieszkańców na montaż 124 instalacji fotowoltaicznych i 120 instalacji kolektorów słonecznych. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji zostanie zredukowana emisji gazów cieplarnianych o 472 tony równoważnika CO2 rocznie.

 

Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku zostanie ogłoszony nabór grantobiorców w pierwszej fazie realizacji zadania tj. w zakresie dofinansowania montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Nabór wniosków na montaż ogniw fotowoltaicznych będzie przeprowadzony po zakończeniu naboru na kolektory słoneczne. Granty będą udzielone w wysokości do 65% kosztów instalacji, a podstawowe informacje niezbędne do aplikowania o dofinansowanie (wzory dokumentów, regulamin naboru itp.) będą dostępne na stronie internetowej gminy.

podpisanie umowu 2

 Zdjęcie: wrotapodlasia.pl