Logotypy

 

O G Ł O S Z E N I E

            Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (w formie grantu) dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna na montaż instalacji OZE w zakresie montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, który rozpocznie się od dnia 01.04.2021r. od godz. 7:30 i potrwa do dnia 16.04.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu.  

Wszystkie dokumenty niezbędne w/s naboru będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośń Kościelna w zakładce Aktualności”, oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy - od dnia 22.03.2021r.

Nabór na montaż ogniw fotowoltaicznych zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru na kolektory słoneczne.

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji projektów „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna - granty na odnawialne źródła energii” udzielane są przez pracowników tutejszego urzędu pod nr tel. 85 715 80 13 lub 85 715 80 14

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

 

          Grzegorz Jakuć