indeks Rozdzielczosc Pulpitu

Gmina Turośń Kościelna otrzymała po raz trzeci dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn.: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej”. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest programem, którego celem jest wsparcie zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości, a środki przekazane przez rząd można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje.

Pierwsze wsparcie z RFIL Gmina Turośń Kościelna otrzymała w czerwcu 2020 r. – bon w wysokości 794.094,00 zł, który zostanie przeznaczony na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej (kompleks obejmujący rejon ulic Działkowców, Topole, Bukowina), ze zrzutem ścieków do oczyszczalni w Turośni Kościelnej. Na początku grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty drugi nabór do RFIL, prowadzony w formie konkursowej. Nasza Gmina ponownie otrzymała wsparcie, tym razem w wysokości 800.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie”.

Natomiast w ramach projektu pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej” planuje się wybudowanie 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600RLM z możliwością jej rozbudowy, co umożliwi w wyniku realizacji tylko tego projektu przyłączenie około 157 osób.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 mln zł, a szacowany koszt inwestycji to 3.771.180,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na październik 2022 r.

IMG 9950 Rozdzielczosc Pulpitu