logo fundusz

Gmina Turośń Kościelna po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu dróg na naszym terenie. W dniu 21.04.2021 r. Wojewoda Podlaski ogłosił listy podstawowe i rezerwowe zadań gminnych i powiatowych rekomendowanych do dofinansowania 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Program ma na celu wsparcie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, dzięki czemu powstanie nowoczesna i bezpieczna sieć dróg na szczeblu lokalnym.

Gmina Turośń Kościelna aplikowała o realizację pięciu zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście podstawowej znalazły się dwie inwestycje „Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej”, której całkowitą wartość szacuje się na 1.750.287,32 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 875.143,66 zł oraz „ Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej” – szacowana wartość inwestycji: 3.991.072,25 zł, w tym dofinansowanie: 1.995.536,12 zł, natomiast „Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach” z proponowanym wsparciem w wysokości 1.246.876,23 zł, umieszczona została na liście rezerwowej.

W kwestii realizacji inwestycji w Turośni Dolnej oraz Baciutach sytuacja jest dość skomplikowana, gdyż na etapie uchwalania budżetu gminy na 2021 rok, na wniosek części radnych opracowanie dokumentacji na w/w zadania zostało usunięte z budżetu. Ponieważ jej posiadanie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a co za tym idzie otrzymania wsparcia w wysokości ponad 2 mln zł, Wójt Gminy Turośń Kościelna na najbliższej sesji Rady Gminy ponownie zawnioskuje o wprowadzenie tych dwóch zadań. 

Przypominamy, że obecnie Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji, na które otrzymała dofinansowanie z ww. funduszu w roku ubiegłym tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 106682B – ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej”, „Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B”, „Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki” (inwestycja zakończona).

Powiat Białostocki także otrzymał dofinansowanie w ramach RFRD na realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Dlatego też przy współfinansowaniu wkładu własnego przez Powiat Białostocki i Gminę Turośń Kościelna, zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1539B na odcinku wsi Zawady. Ponadto dzięki wsparciu z ww. funduszu uzyskanemu w 2020 r. trwa obecnie przebudowa drogi powiatowej w Dołkach, zaś inwestycja na drodze powiatowej w miejscowości Bojary (II etap) już została zakończona.