Stowarzyszenie BOF realizuje projekt Dobra energia kluczem do sukcesu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu wszyscy mieszkańcy Gminy mogą otrzymać:

1.       BEZPŁATNE I NIEZALEŻNE DORADZTWO dotyczące m.in:

·         wymagań jakie powinna spełniać bezpieczna i efektywna instalacja np. PV  (odpowiednie elementy, prawidłowe zabezpieczenia),

  • oceny budynku pod kątem aktualnego zużycia energii (termowizja budynku!) oraz rozwiązań energooszczędnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
  • pozyskania finansowania ze środków europejskich oraz krajowych. 

 

2.       BEZPŁATNE SZKOLENIA – WEBINARIA. Szczegółowe tematy szkoleń w załączeniu.

Poczucie wspólnoty. Pamięć. Radość. Wolność. Tożsamość.
3 maja to niezwykle ważny dzień w kalendarzu Polaka. Stanowi on swego rodzaju hołd dla wydarzeń z 1791 r. - uchwalenia oraz skutków pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Warto pamiętać, że tego dnia obchodzimy nie tylko Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja, ale również święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, wzorem ubiegłego roku, przedstawiciele samorządu Gminy Turośń Kościelna: Grzegorz Jakuć - wójt gminy, Jarosław Czech - przewodniczący Rady Gminy i Bożena Bieryło - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod obeliskiem Jana Pawła II w Turośni Kościelnej.
 

logo fundusz

Gmina Turośń Kościelna po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu dróg na naszym terenie. W dniu 21.04.2021 r. Wojewoda Podlaski ogłosił listy podstawowe i rezerwowe zadań gminnych i powiatowych rekomendowanych do dofinansowania 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Program ma na celu wsparcie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, dzięki czemu powstanie nowoczesna i bezpieczna sieć dróg na szczeblu lokalnym.

Gmina Turośń Kościelna aplikowała o realizację pięciu zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście podstawowej znalazły się dwie inwestycje „Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej”, której całkowitą wartość szacuje się na 1.750.287,32 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 875.143,66 zł oraz „ Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej” – szacowana wartość inwestycji: 3.991.072,25 zł, w tym dofinansowanie: 1.995.536,12 zł, natomiast „Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach” z proponowanym wsparciem w wysokości 1.246.876,23 zł, umieszczona została na liście rezerwowej.

W kwestii realizacji inwestycji w Turośni Dolnej oraz Baciutach sytuacja jest dość skomplikowana, gdyż na etapie uchwalania budżetu gminy na 2021 rok, na wniosek części radnych opracowanie dokumentacji na w/w zadania zostało usunięte z budżetu. Ponieważ jej posiadanie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a co za tym idzie otrzymania wsparcia w wysokości ponad 2 mln zł, Wójt Gminy Turośń Kościelna na najbliższej sesji Rady Gminy ponownie zawnioskuje o wprowadzenie tych dwóch zadań. 

Przypominamy, że obecnie Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji, na które otrzymała dofinansowanie z ww. funduszu w roku ubiegłym tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 106682B – ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej”, „Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B”, „Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki” (inwestycja zakończona).

Powiat Białostocki także otrzymał dofinansowanie w ramach RFRD na realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Dlatego też przy współfinansowaniu wkładu własnego przez Powiat Białostocki i Gminę Turośń Kościelna, zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1539B na odcinku wsi Zawady. Ponadto dzięki wsparciu z ww. funduszu uzyskanemu w 2020 r. trwa obecnie przebudowa drogi powiatowej w Dołkach, zaś inwestycja na drodze powiatowej w miejscowości Bojary (II etap) już została zakończona. 

 

Ogłoszenie o naborze

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

            Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (w formie grantu) dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna na montaż instalacji OZE w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, który rozpocznie się od dnia 04.05.2021r. od godz. 7:30 i potrwa do dnia 19.05.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu.  

          Wszystkie dokumenty niezbędne w/s naboru będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośń Kościelna w zakładce „Aktualności”, oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy – od dnia 27.04.2021r.

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji projektów „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna - granty na odnawialne źródła energii” udzielane są przez pracowników tutejszego urzędu pod nr tel. 85 715 80 13 lub 85 715 80 14

                                                                                                                                                   

Wójt Gminy

 

Grzegorz Jakuć

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

1.     wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,

2.     wybrać sprawę,

3.     wypełnić formularz „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”,

4.     wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami o tym jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania  wypadku przy pracy rolniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat ePUAP.PDF)Plakat ePUAP.PDF[ ]