Wójt Gminy Turośń Kościelna

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

"Transport kruszywa z placu gminnego w miejscowości Trypucie na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Turośń Kościelna"