Zaproszenie do złożenia ofert na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Turośń Kościelna w latach 01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.