Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Turośń Kościelna."