Zaproszenie do złożenia oferty na:  „Wykonanie altany drewnianej na działce gminnej w Barszczówce - finansowanej w ramach Funduszu Sołeckiego”.