1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ternie gminy w 2019r.

Jak co roku gmina sukcesywnie rozbudowuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2019 roku wykonano następujące odcinki:

1)     Sieć wodociągowa -  Niewodnica Kościelna, ul. Podleśna, o łącznej długości 193 m

2)     Sieć wodociągowa - Niewodnica Kościelna, ul. Leśna Polana, o łącznej długości 218 m

3)     Sieć wodociągowa -  Baciuty o łącznej długości 200 m

4)     Sieć tranzytowa Zalesiany – Niewodnica Korycka o długości 2403 mb.

5)     Sieć wodociągowa Markowszczyzna o łącznej długości 231 mb,

6)     Sieć wodociągowa -  Turośń Dolna o łącznej długości 186 mb,

7)     Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Turośń Dolna, o łącznej długości 116 mb

Łączna wartość inwestycji wyniosła 386.740,29 zł

2.     Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej

Zadanie pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej” zostało zrealizowane. Dzięki tej inwestycji na początku lipca firma Rzońca Sp. z o.o. z Łomży zmodernizowała instalacje centralnego ogrzewania w pięciu świetlicach wiejskich na terenie gminy. W Pomigaczach, Zalesianach i Zawadach zostały zainstalowane gruntowe pompy ciepła, natomiast w Topilcu i Baciutach pompy ciepła typu powietrze – powietrze. Druga część tej inwestycji to montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku urzędu gminy oraz dwóch stacjach uzdatniania wody, której wykonawcą była firma Pro-eco Sp. z o.o. z Gdyni. W ramach tego zadania wyremontowano południową elewację budynku urzędu gminy, oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowanie było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Osi Priorytetowej V – Gospodarka niskoemisyjna w kwocie – 746.574,73 zł.

1

2

3.     Przebudowa drogi w Czaczkach Wielkich ukończona

Dobiegły końca prace związane z przebudową drogi gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie i mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanej jezdni. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy drogi na odcinku o długości ponad 0,7 km i była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który to fundusz zastąpił realizowany przed laty Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót wyniosła 1.729.879,38 zł.

 Droga Czaczki Rozdzielczosc Pulpitu

4.     Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2019r.

W 2019 roku wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w następującym zakresie:

1) oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej – ul. Bajkowa - montaż jednej lampy oświetleniowej,

2) oświetlenie uliczne w Tołczach – (okolice działki nr geod. 21/20) - montaż jednej lampy oświetleniowej,

3)        oświetlenie uliczne w Baciutach – ul. Polna - montaż trzech lamp oświetleniowych,

4)        oświetlenie uliczne w Dobrowodzie –działka nr geod. 79 - montaż jednej lampy oświetleniowej,

5)        oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Malinowa - montaż dwóch lamp oświetleniowych,

6)        oświetlenie uliczne w Zawadach – okolice działka nr geod. 173 - montaż jednej lampy oświetleniowej,

7)        oświetlenie uliczne w Iwanówce –działka nr geod. 232 - montaż jednej lampy oświetleniowej,

8)        montaż lampy oświetleniowej w Niewodnicy Koryckiej ul. T. Kościuszki/ Leśna,

9)        montaż oprawy na słupie i przebudowie szafki oświetleniowej na placu gminnym w Juraszkach

10) oświetlenie uliczne w Baciutach – w rejonie świetlicy wiejskiej (działki nr geod. 315/1, 439/2, 524/3) - montaż dwóch słupów i trzech lamp oświetleniowych,

11)      oświetlenie uliczne w Baciutach Kolonii (działka nr geod. 34) - montażu dwóch lamp oświetleniowych,

12)      oświetlenie uliczne w Trypuciach (działki nr geod. 205 i 173) - montaż słupów i lamp oświetleniowych,

13)      oświetlenie uliczne w Markowszczyźnie (działki nr geod. 246/1 i 247) - montaż trzech słupów i trzech lamp oświetleniowych,

14)      montaż lampy oświetleniowej w Turośni Dolnej – plac szkoły (działka nr geod. 79)

Wartość robót montażowych wyniosła ponad 100 tys. złotych.

5.     Otwarte Strefy Aktywności w Turośni Dolnej i Baciutach

W październiku bieżącego roku Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS: Sp. z o.o. z Białegostoku wykonało dwie Otwarte Strefy Aktywności (O.S.A): w Turośni Dolnej i Baciutach. Składają się one z siłowni plenerowej (6 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu) oraz strefy relaksu (4 ławki, plenerowe urządzenia do gier). Wartość inwestycji wyniosła ponad 99 tys. zł, a była ona dofinansowana w 50 % z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

            Gmina Turośń Kościelna uzyskała dofinasowanie na budowę jeszcze trzech obiektów, jednakże mieszkańcy zdecydowali, że ten teren wsi zagospodarują w innym sposób, np. poprzez wykonanie placu zabaw dla małych dzieci.

4

Przebudowa drogi gminnej w Czaczkach Wielkich 

W lutym br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w Czaczkach Wielkich. Wykonawcą inwestycji jest firma Solidmat Mateusz Regucki z Zabłudowa, a jej wartość opiewa na 1.729.879,38 zł. Zgodnie z panującą obecnie na rynku tendencją, cena oferty znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zabezpieczyła w budżecie na podstawie kosztorysów inwestorskich i zamierzała przeznaczyć za sfinansowanie zadania. Radni uznali jednak za zasadne wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy i zdecydowali o zwiększeniu środków na ten cel. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Turośń Kościelna, dzięki złożonym wnioskom już trzeci raz z rzędu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę odcinków dróg gminnych. Wartość dofinansowania drogi w Czaczkach Wielkich wyniesie 586.909,95 zł. Zakończenie inwestycji zostało przewidziane na wrzesień br. 

 

   received 326791607957738 Rozdzielczosc Pulpitu

received 357985371505174 Rozdzielczosc Pulpitu

received 2299364370303324 Rozdzielczosc Pulpitu