Przebudowa drogi gminnej w Czaczkach Wielkich 

W lutym br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w Czaczkach Wielkich. Wykonawcą inwestycji jest firma Solidmat Mateusz Regucki z Zabłudowa, a jej wartość opiewa na 1.729.879,38 zł. Zgodnie z panującą obecnie na rynku tendencją, cena oferty znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zabezpieczyła w budżecie na podstawie kosztorysów inwestorskich i zamierzała przeznaczyć za sfinansowanie zadania. Radni uznali jednak za zasadne wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy i zdecydowali o zwiększeniu środków na ten cel. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Turośń Kościelna, dzięki złożonym wnioskom już trzeci raz z rzędu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę odcinków dróg gminnych. Wartość dofinansowania drogi w Czaczkach Wielkich wyniesie 586.909,95 zł. Zakończenie inwestycji zostało przewidziane na wrzesień br. 

 

   received 326791607957738 Rozdzielczosc Pulpitu

received 357985371505174 Rozdzielczosc Pulpitu

received 2299364370303324 Rozdzielczosc Pulpitu