Drogi wojewódzkie:

nr 678 Białystok - Wysokie Mazowieckie
nr 682 Markowszczyzna - Łapy

Drogi powiatowe

1499B
Juraszki - Lubejki - Szerenosy
1500B Koplany - Pomigacze - Juraszki – Turośń Kościelna
1501B Droga wojewódzka 678 (Białystok-Wysokie Mazowieckie) - Zalesiany
1504B Markowszczyzna - Iwanówka - Turośń Kościelna - Czaczki Wielkie
1505B Czaczki Wielkie - Rynki
1506B Czaczki Małe - Chodory
1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna
1517B Turośń Dolna - Suraż
1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale
1519B Uhowo - Borowskie Michały
1520B Borowskie Michały- Borowskie Gziki
1532B Bojary - przystanek kolejowy Bojary
1533B Turośń Dolna - Dobrowoda - stacja kolejowa Baciuty
1540B Zawady - Topilec - Topilec-Kolonia
1543B Czaplino - Niewodnica Kościelna - Topole - Markowszczyzna
1545B Niewodnica Kościelna - Trypucie
1546B Droga wojewódzka 678 (Białystok-Wysokie Mazowieckie) - Niewodnica Korycka - Niewodnica Kościelna
1547B Mińce - Trypucie - Tołcze
1550B Niewodnica Kościelna - Klepacze
1488B Hołówki Stare- Czaczki Wielkie - Dołki - Suraż
1555B droga 1488B - Dołki


Drogi gminne

Oznaczenie dróg, klasa, nazwy ulic,

106651B - klasa D- gruntowa-Topilec Kolonia – granica gminy Kościuki
106652B - klasa D-gruntowa-droga powiatowa 1540B- (Zawady – Topilec
Kolonia –granica gminy (Kościuki)
106653B - klasa D, gruntowa-droga powiatowa 1540B- (Zawady – Topilec Kolonia) –granica gminy (Zaczerlany)
106654B - klasa D- gruntowa-Topilec – droga powiatowa 1539B Choroszcz – Zaczerlany –Zawady – Baciuty)
106655B - klasa D- gruntowa- Zawady – granica gminy (Gajowniki)
106656B -klasa D- utwardzona(asf.)- Zawady – droga powiatowa 1539B-(Czaplino – Mińce – Trypucie – Tołcze)
106657B - klasa D- gruntowa- Baciuty – Czaplino-
106658B - klasa D- utwardzona(bruk zabudowania)- gruntowa, Baciuty od drogi powiatowej 1539B(Choroszcz – Zaczerlany- Zawady – Baciuty) – Barszczówka
106659B - klasa D,utwardzona-(bruk-zabudowania)-gruntowa, Baciuty od drogi powiatowej 1539B– droga wojewódzka nr 678 (Choroszcz – Zaczerlany– Zawady – Baciuty)
106660B- klasa D, gruntowa- Trypucie – Baciuty Kolonia – droga gminna106657B
106661B- klasa D, gruntowa- Zalesiany – Topole – Trypucie,
106662B -klasa D, gruntowa-droga gminna 1066661B– droga wojewódzka nr 678
106663B -klasa D, gruntowa-Niecki – droga wojewódzka nr 678
106664B -klasa D, utwardzona-(asf. zabudowania),gruntowa-Dobrowoda – droga wojewódzka nr 682
106665B -klasa D, gruntowa-Pomigacze – Zalesiany
106666B -klasa D, gruntowa- droga gminna(Howieny) we wsiPomigacze
106667B -klasa D, gruntowa- Lubejki – granica gminy (Juchnowiec)
106668B -klasa D, gruntowa- Bojary – droga wojewódzka nr 682
106669B- klasa D, utwardzona (bruk)- ulica bez nazwy we wsi Stoczki
106670B- klasa D, gruntowa Bojary – Borowskie Żaki
106671B -klasa D, utwardzona(asf.zabudowania), gruntowa Turośń Kościelna – Borowskie Skórki
106672B -klasa D, gruntowa-Piećki – droga gminna
106673B -klasa D, utwardzona (asf.zabudowania),gruntowa-ulica Lipowa we wsi Turośń Kościelna od drogi powiatowej1504B do drogi powiatowej 1500B,
106674B- klasa D, gruntowa, droga powiatowa 1504B(Markowszczyzna – TurośńKościelna – Czaczki Wielkie) – droga powiatowa 1488B(Hołówki – Czaczki Wielkie – Dołki – Suraż),
106675Bklasa D, utwardzona (bruk) ulica bez nazwy we wsi Czaczki Wielkie
106676Bklasa D, utwardzona (asf.), droga powiatowa 1488B(Hołówki – Czaczki – Dołki – Suraż) droga powiatowa (Turośń Kościelna – Borowskie Gziki - Kowale)
106688B- klasa D, utwardzona (asf. zabudowania),gruntowa ulica bez nazwy we wsi Turośń Dolna
106689Bklasa D, gruntowa droga zagumienna we wsi Turośń Dolna

 

 

uliceniewodnic

 -ulice we wsi Niewodnica Kościelna

 

106687B- klasa D, gruntowa, ul. Łąkowa,

 

106686B- klasa D, gruntowa, ul. Słoneczna,

 

106685B- klasa D, gruntowa, ul. Sosnowa,

 

106684B- klasa D, gruntowa, ul. Grzybowa,

 

106683B- klasa D, gruntowa, ul. Ogrodowa,

 

106681B- klasa D, gruntowa, ul. Myśliwska,

 

106680B- klasa D, gruntowa, ul. Wczasowa,

 

106679B- klasa D, gruntowa, ul. Zdrojowa,

 

106678B- klasa D, gruntowa, ul. Krótka,

 

106677B- klasa D, gruntowa, ul.Gajowa

 

ul.26 Pułku piechoty, gruntowa,Gmina Turośń Kościelna

 

ul.Lawendowa-gruntowa, w części gminna i w części prywatna

 

ul.Klonowa-gruntowa, w części gminna i w części prywatna

 

ul.Miętowa-gruntowa, w części gminna i w części prywatna

 

ul.Świerkowa-gruntowa, w części gminna i w części prywatna

 

ul.Jaśminowa- gruntowa,działki osób fizycznych

 

ul.Bukowina- gruntowa,w części Urząd Gminy i działki osób fizycznych

 

ul.Podleśna-gruntowa,działki osób fizycznych

 

ul.Trakt Napoleoński-gruntowa, Urząd Gminy

 

ul.Kolejowa-gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Leszczynowa-gruntow,Urząd Gminy

 

ul.Brzozowa-gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Spokojna-gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Graniczna-gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Zaułek- gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Środkowa- gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Różana-gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Mostowa-droga powiatowa 1545B

 

ul.Stawowa-gruntowa, działki osób fizycznych

 

ul.Leśna Polana-gruntowa,działka osoby fizycznej

 

ul.Dębowa-gruntowa,działki osób fizycznych

 

ul.Dąbrowskiego- asf. Droga powiatowa 1546B

 

ul.Topole-gruntowa,Droga powiatowa 1543B

 

ul.Kościelna-asf.,Droga powiatowa 1543B

 

ul.Białostocka-asf.Droga powiatowa 1550B

 

 

 

-ulice we wsi Niewodnica Korycka:

 

ul. Wesoła – gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Makowa - gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Kwiatowa - gruntowa - działki osób fizycznych,

 

ul.Ziołowa - gruntowa - działki osób fizycznych,

 

ul.Dębowa – gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Bajkowa - gruntowa-działki osób fizycznch,

 

ul.Jodłowa – gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Olchowa – gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Pogodna - gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Słoneczna - gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Zagumienna - gruntowa-działki osób fizycznych,

 

ul.Leśna- gruntowa , Urząd Gminy

 

ul.Piaskowa- gruntowa,Urząd Gminy

 

ul.Tadeusza Kościuszki – utwardzona(asf.) od CPN do granica gminy,

 

 

 

-ulice we wsi Turośń Kościelna:

 

ul. Lipowa – część publiczna gminna 106673B-klasa D,utwardzona

 

(asf.zabudowania),gruntowa i część drogi powiatowej asf. Nr 1516B

 

ul.Wysokie - część publiczna gminna 106671B-klasa D,utwardzona

 

(asf.zabudowania),gruntowa i część drogi powiatowej asf. Nr 1518B

 

ul.Dworska-wewnętrzna,utwardzona(asf.)Urząd Gminy Turośń Kościelna

 

-ulica we wsi Tołcze:

 

ul.Kwiatowa-gruntowa-GminaTurośń Kościelna