Podlaskie Kino Plenerowe zagościło w Turośni Kościelnej. Gminny Ośrodek Kultury, dzięki współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zorganizował w niedzielę, 11 lipca dwa seanse pod chmurką. Spragnieni spotkań mieszkańcy licznie zgromadzili się na boisku szkolnym.

Dzieci obejrzały nieziemskie przygody Baranka Shauna, zaś na wieczorny seans zaproponowaliśmy mieszkańcom „Jokera”.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej za użyczenie placu i Sołtysowi sołectwa Turośń Kościelna I za pomoc w uruchomieniu sprzętu!

oprac. i zdjęcia: Agnieszka Popławska

Na stadionie sportowym w Turośni Kościelnej 9 i 10 lipca br. odbyły się wydarzenia związane ze sportem balonowym. Białostocki Klub Balonowy w ramach współpracy z Gminą Turośń Kościelna i Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował zawody modeli i pokazy startu balonów w ramach III Fiesty Balonowej w Białymstoku.

W piątek w godzinach przedwieczornych przy licznie zgromadzonych mieszkańcach gminy miało odbyć się rozegranie konkurencji balonowej. Niestety, silny wiatr uniemożliwił start balonów z boiska i rozegranie konkurencji. Jedynie dla zgromadzonej publiczności zaprezentowano postawienie jednego balonu.

Sobotni piknik rodzinny otworzył II Festiwal Modeli Balonów, zorganizowany przez BKB dla miejscowych dzieci. Modelarskie zawody bibułkowych modeli polegały na wykonaniu jak najdłuższych lotów modelami małych balonów wykonanymi z bibułki. W zawodach startowano w dwuosobowych zespołach, łącznie 29 chętnych zawodników. Po napełnieniu modeli ciepłym powietrzem puszczone modele wykonywały wolne loty, których czas mierzony był od startu do momentu lądowania.

Na zainteresowanych czekał nie tylko pokaz balonów, ale także: stoiska Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, ognisko, dmuchańce, malowanie twarzy, pokaz sprzętu strzeleckiego KSS „Legion Wschodni” i wozu strażackiego OSP Turośń Kościelna. Ponadto piknik odwiedził Łoś Powiatowy, który chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć z dziećmi.

Długo oczekiwaną przez publiczność konkurencją były loty balonem na ogrzane powietrze. W pierwszej kolejności z murawy boiska wystartowały dwa balony. Drugi balon pełnił funkcję „lisa” dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych. Pierwsza konkurencja polegała na wystartowaniu balonem prze stadionem i rzuceniu markera jak najbliżej rozłożonego na murawie krzyża. Natomiast druga polegała na uzyskaniu jak najlepszego wyniku w locie za balonem – „lisem”. W przeprowadzeniu zawodów ogromne znaczenie miała pogoda, a ta sobotnia była na tyle dobra, by pozwolić na bezpieczne rozegranie startów i konkurencji.

O fascynacji twórczością Wojciecha Młynarskiego, przyjaźni z Marią Czubaszek i Wojciechem Karolakiem, o pracy w radiu, telewizji i na scenie opowiedział seniorom Artur Andrus – dziennikarz, prezenter, piosenkarz, artysta kabaretowy.

Spotkanie autorskie online odbyło się 22 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej. Rozmowa z Seniorami zainspirowała pisarza do stworzenia oryginalnego poematu o Turośni Kościelnej.

Ludzie pogodni, ludzie radośni,

Barwnym pochodem szli po Turośni,

I zakrzyknęli przy młodej sośnie:

- Niech nam w Turośni sosna urośnie!

I tylko Stefan westchnął bezgłośnie:

- Niech nam w Turośni rosną turośnie.

- Co to jest turośń? - spytałem wuja,

- Turośń to taki pół klon, pół tuja,

Kwiaty turośni w Japonii gejsze

Noszą we włosach, bo są ładniejsze

Od kwiatów wiśni, jabłoni, bzu.

Więc niechże turośń nam rośnie tu!

Artur Andrus (Początek poematu o turośni z Turośni Kościelnej, napisany podczas spotkania online z czytelnikami biblioteki w dniu 22.06.2021 r.)

Autor zapewnia, że ciąg dalszy dopisze przy następnym spotkaniu. 

Logo MKDNiS kolorowe MN

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki 2021”.

Stabilny fundament, intensywny rozwój i dobre prognozy na przyszłość – tak można podsumować trzy dekady działalności gminy Turośń Kościelna. We czwartek, 24 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, w ramach której Gmina Turośń Kościelna, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej, zorganizowała 30-lecie samorządu. Święto wspólnoty lokalnej zgromadziło w sali widowiskowo-konferencyjnej w Turośni Kościelnej przedstawicieli władz samorządowych, radnych, sołtysów i gości.

W wydarzeniu udział wzięli, m.in. Grzegorz Kucharewicz – reprezentant posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Marek Malinowski – członek zarządu województwa podlaskiego, Andrzej Jurczak – wójt gminy Turośń Kościelna w latach 1990-2010, Mariusz Dudziński – burmistrz miasta i gminy Tykocin, Adam Tomanek burmistrz miasta i gminy Zabłudów, Henryk Łapiński burmistrz miasta i gminy Suraż, Krzysztof Marcinowicz – wójt gminy Juchnowiec Kościelny, insp. Maciej Daniel Wesołowski – komendant Miejski Policji w Białymstoku, nadkom. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Marek Antoniuk – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym, Waldemar Franciszek Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Robert Pruszyński – dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja, Oddział w Białymstoku.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, wieloletnia praca na rzecz wspólnego dobra przyniosła rozwój nowoczesnej infrastruktury i przedsiębiorczości. - Na początku lat 90. szczątkowa sieć wodociągowa była w dwóch miejscowościach. Obecnie mamy 100 proc. miejscowości z dostępem do tej sieci – mówił Grzegorz Jakuć. - Liczba zbudowanych obiektów, dróg, wykonana sieć kanalizacyjna, gazownicza, odnawialne źródło energii to jest przełom.

Czwartkowa uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania wszystkim mieszkańcom za niezmienne od lat zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu. Słowa szczególnego podziękowania popłynęły do przewodniczących rad, radnych i sołtysów wszystkich kadencji. Wyrazem wdzięczności były, wydane specjalnie na tę okoliczność, księgi pamiątkowe. - Historia spisana będzie żyła w pamięci pokoleń. Słowa ulatują, pismo pozostaje - powiedział Grzegorz Jakuć przed wręczeniem publikacji.

Wójt gminy odczytał listy gratulacyjne w imieniu nieobecnych: Jacka Żalka – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Dariusza Piontkowskiego – Wiceministra Edukacji i Nauki, Jarosława Zielińskiego – posła na Sejm RP. List przesłany przez Starostę Powiatu Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego odczytała Bożena Bieryło – radna powiatu.

Wydarzenie uświetniła prelekcja, pt. „Samorząd wczoraj i dziś. Doświadczenie i nowe kierunki rozwoju”, którą wygłosił dr hab. Sławomir Presnerowicz, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert słowno-muzyczny, pt. „Polskie drogi do samorządności” w wykonaniu Zespołu Sonanto.

 

zdjęcia: Marcin Dryl