"Pokonujemy bariery"

Od października br. Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej rozpoczął realizację kolejnego projektu pn. „Pokonujemy bariery”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10 osobowa grupa uczestników projektu od listopada do marca 2013r. weźmie udział w szkoleniach, których celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej w obszarze rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Doradztwo zawodowe grupowe - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

2. Doradztwo zawodowe indywidualne.

3. Grupowe poradnictwo psychologiczne.

4. Kurs grafiki komputerowej COREL DRAW.

5. Kurs techniki cyfrowego przetwarzania obrazu PHOTOSHOP.

6. Wizyta studyjna.

W listopadzie br. uczestnicy projektu wzięli udział w doradztwie zawodowym grupowym, które miały na celu podniesienie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat różnorodnych form aktywizacji zawodowej.

                        

                                

Obecnie trwa indywidualne doradztwo zawodowe, na którym beneficjenci wraz z doradcą zawodowym opracowują m.in. indywidualne plany działań (IPD). Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej.