KURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PROGRAMÓW
CORELDRAW I PHOTOSHOP
 
                 
                       W świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej trwają obecnie kursy grupowe z grafiki komputerowej programów CorelDRAW i Photoshop, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
                       Dziesięcioosobowa grupa beneficjentów zapoznaje się z programem CorelDRAW, projektowaniem graficznym, tworzy projekty przeznaczone do druku, prezentacji multimedialnej oraz publikacji w Internecie. Ponadto uczestnicy poznają możliwości programu Adobe Photoshop w zakresie edycji zdjęć cyfrowych oraz tworzenia własnych kompozycji graficznych. Każdy z nich ma własne stanowisko komputerowe. Kursy z grafiki komputerowej zakończą się marcu, po czym beneficjencji wezmą udział w wizycie studynej.
                     W listopadzie 2012 r. odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego oraz na przełomie listopada i grudnia miało miejsce doradztwo zawodowe indywidualne. Natomiast w grudniu uczestnicy projektu odbyli grupowe poradnictwo psychologiczne, na którym z pomocą psychologa, opracowali indywidualne plany działań, a także pracowali nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego.