KURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PROGRAMÓW
CORELDRAW I PHOTOSHOP
 
11 marca oraz 13 marca 2013 r. zakończyły się szkolenia z grafiki komputerowej programów CorelDraw i Photoshop realizowane w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery", w których wzięło udział 10 osób bezrobotnych. Kursy odbywały się w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej od stycznia do marca.
 
Uczestnicy projektu poznali różnorodne funkcje programów oraz ich narzędzia. Samodzielne tworzyli efektowne wizytówki, plakaty, grafiki oraz nabyli wiedzę z zakresu modyfikacji fotografii, usuwania zanieczyszczenia lub niechcianych elementów. Ponadto w czasie kursów poznali zasady tworzenia fotomontaży oraz sposoby wykorzystania warstw i masek, a także zasady rysowania linii, krzywych i figur oraz nadawania im różnych efektów.
 
Na zakończenie szkoleń każdy z beneficjentów otrzymał certyfikat firmy Corel oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów z grafiki komputerowej programów CorelDraw i Photoshop.