Były podziękowania, wspomnieniowy pokaz zdjęć i występ amatorskiej grupy teatralnej z Klubu Senior+. Zabawę taneczną poprzedziła Pierwsza Gala Senioralna, na której miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu „Muzyczne wędrówki po gminie 2019”.

30 listopada 2019 r. w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbył się Bal Andrzejkowy zorganizowany przez Klub Seniora. Głównym punktem programu było podsumowanie projektu „Muzyczne wędrówki po gminie”, za który seniorzy otrzymali wyróżnienie w V Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej.

Podziękowania sołtysom, społecznikom oraz seniorom, którzy w ciągu roku gościli grupę Senior+, wręczyli: Grzegorz Jakuć – wójt gminy. Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zdzisław Narel – koordynator działań senioralnych. Wyróżnieni zostali, m.in.: Bernarda Leszczyńska, Irena Drozdowska oraz Ewa Czaczkowska – druhny OSP Chodory, Iwona Czajkowska – sołtys wsi Barszczówka, Elżbieta Kowalewicz – sołtys wsi Turośń Dolna, Mirosława Piechowska – sołtys wsi Topilec i Józef Kołodko – sołtys wsi Topilec-Kolonia,  Stanisław Pogorzelski – sołtys wsi Zawady oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy. W ramach projektu, który przyczynił się do zintegrowania środowiska seniorów z naszej gminy, uczestnicy odwiedzili, m.in. Zawady, Chodory, Barszczówkę i Dobrowodę, Turośń Dolną, Topilec i Topilec-Kolonię.