Ruszyła 10. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ph. "Tutaj jestem”, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (od lutego - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku). Jest to kolejna szansa dla tych, którzy marzą o autorskim wydawnictwie, konkurs daje możliwość twórcom-amatorom na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę stanowi wydanie w postaci książkowej prac wybranych przez komisję w każdej z kategorii konkursowej. Komisja w wyborze pracy kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością, a dodatkowym atutem będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem podlaskim.

Regulamin oraz Karta zgłoszenia w załączeniu lub na stronie: www.woak.bialystok.pl

Prace konkursowe można przesyłać do 29 lutego 2020 r. na adres

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Dział Promocyjno-Edytorski

ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok

z dopiskiem: Konkurs „Tutaj jestem”

10878 tutaj jestem konkurs literacki