Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z klas V-VII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Turośń Kościelna.

W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły, które mają za zadanie wybrać autora ze swej małej Ojczyzny (gminy lub Białegostoku) zapoznać się z jego twórczością, a następnie dokonać wyboru jednego utworu do zilustrowania.

Z terenu naszej gminy można wybrać wiersze Pani Danuty Dunaj.

Wykonana praca plastyczna powinna być jednostronna w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (kredkami, farbami…). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Uczestnicy mają za zadanie dołączyć wypowiedź uzasadniającą dokonanego wyboru,która nie może przekroczyć 5 zdań.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autorów oraz nazwą gminy.

Wszystkie załączniki do konkursu muszą być wypełnione i podpisane.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109.

Konkurs Slowo i obraz wokol tozsamosci plakat Kopia