Zachęcamy mieszkańców gminy Turośń Kościelna do wzięcia udziału w Konkursie Sztuki Ludowej organizowanym przez Burmistrza Miasta Łowicza. Udział w konkursie może wziąć osoba fizyczna lub prawna, która wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki kulinarnej, itp. "Gwiazda Łowicko" przyznawana jest nie więcej niż po jednej w dwóch kategoriach: tworczosci ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej raz w roku.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesłać na adres: Urzqd Miejski w Łowiczu, Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, pl. Stary Rynek 3, 99-400 towicz w terminie do 30 czerwca 2019 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej gościła dzieci z grupy „Promyczki” wraz z wychowawczynią Panią Moniką Bibułowicz na dwóch spotkaniach z książką. Wędrówkę przez świat legend odbyły przedszkolaki słuchając Pani Bożeny Bieryło dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, która przeczytała im piękne, polskie klechdy: „Złoty warkocz”, „Srebrnorogi jeleń” oraz „Król ryb”. Natomiast Pani Anna Jaworska przybliżyła dzieciom postać Misia Uszatka, czytając o jego przygodach z książki Czesława Janczarskiego „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”.”Promyczki” miały również okazję do zaprezentowania swojej wiedzy – odgadywały zadawane przez Panią Alinę Kowalczuk zagadki.

promyczki042019.2

promyczki042019

promyczki042019.12

promyczki052019.1

promyczki05.2019.2

promyczki052019

Chodzisz z dzieckiem do biblioteki Dajesz mu wiecej niz myslisz

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do projeku „Mała książka – wielki człowiek”.

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ramach projektu pn. "Odkryj nasz skarb - poznaj przyrodę Powiatu Białostockiego" serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (oraz gminazjów) i szkół średnich z terenu powiatu białostockiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Atrakcje przyrodnicze powiatu białostockiego".

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę powiatu białostockiego. Nadesłane prace powinny zawierać opis, nazwę atrakcji przyrodniczej a także miejsce gdzie wykonano zdjęcie.

Prace należy przesłać do dn. 24 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem na adres Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok. 

W nawiązaniu do tradycji Świąt Wielkiej Nocy mieszkańcy gminy Turośń Kościelna spotkali się 6 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej na świątecznych warsztatach, pn. „Wokół Palmy Wielkanocnej”. Spotkanie artystyczne zorganizowane zostało przez Stowarszyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach kampanii motywacyjnej na rzecz zwiększenia uczestnictwa w realizacji LSR. Warsztaty miały charakter wielopokoleniowy: palmy oraz pisanki wykonały nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i dziadkowie.

warsztaty wielkanocne