25 czerwca 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawadach odbyło się podsumowanie konkursu powiatowego "Zapraszam  do mojej biblioteki". Jedna z reprezentantek Gminy Turośń Kościelna - KATARZYNA  KAMIŃSKA  uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej otrzymała WYRÓŻNIENIE. 
 
IMG 0169

Dyplom i nagrodę odebrała w jej imieniu Pani Agnieszka Bagińska z Filii Bibliotecznej w Turośni Dolnej jako opiekun merytoryczny.
 
IMG 0171
 
 
IMG 6127
 
 
  

 NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web

 
  
 
 
  
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej informuje, że zakończył się konkurs pn. „Manufaktura kultury” na inicjatywę lokalną zorganizowany w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Do konkursu zgłoszono 8 inicjatyw. W wyniku posie dzenia Komisji Konkursowej dn. 26 czerwca 2014 r. wybrano 5 inicjatyw do realizacji w drugiej części projektu, tj. w okresie od 28.08.- 16.11.2014r.
Komisja konkursowa przy ocenie wyboru inicjatyw brała pod uwagę kryteria przyjęte w regulaminie konkursu przez zespół projektowy jako kryteria premiujące projekt: zgodność inicjatyw z celami konkursu, realność realizacji inicjatyw, innowacyjność, trwałość inicjatyw w czasie (jakie są szanse kontynuacji projektów), integracja (międzypokoleniowa, sołecka, wychodząca poza obszar Gminy), stopień zaangażowania.
Podczas posiedzenia Komisja Konkursowa wnikliwie rozpatrzyła wszystkie zgłoszenia, doceniając ich wartość. W każdym z projektów dostrzeżono kulturotwórczy potencjał oraz chęć pobudzenia aktywności społecznej.
 
 
Ostatecznie Komisja Konkursowa zdecydowała przeznaczyć do realizacji następujące inicjatywy:
1.    Warsztaty rękodzielnicze (autor Barbara Kozub) -  cykl warsztatów rękodzielniczych: malowanie na deskach odpadowych, filcowanie, robótki ręczne oraz wieczór międzykulturowy i podsumowanie połączone z wystawą powstałych produktów i występami artystycznymi lokalnych mieszkańców.
Uzasadnienie wyboru: Inicjatywa w dużym stopniu integruje społeczność lokalną wykorzystując zasoby mieszkańców gminy oraz stwarza możliwość do powstania stałej grupy osób zainteresowanych rękodziełem oraz amatorskiej grupy artystycznej.
2.    Poezja jest wszędzie a poeci wśród nas(autor Danuta Dunaj) – spotkanie poetyckie połączone z prezentacją twórczości i słowem od autora do przedstawionych wierszy. Przygotowanie biuletynu z wierszami prezentowanymi na spotkaniu.
Uzasadnienie wyboru: Inicjatywa innowacyjna rozbudza i propaguje inwencję twórczą wśród mieszkańców gminy oraz zapoznaje ich z miejscowymi twórcami.
3.    Ginące rękodzieło (autor Antoni Kubala) – pokaz i warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez twórców z Gminy Turośń Kościelna: warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, wikliniarskie połączone z wystawą prac.
Uzasadnienie wyboru: Duże zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy. nieobecnych w dotychczasowych działaniach o dużym potencjale kulturotwórczym. Utrwalanie tradycji rękodzieła z terenów gminy poprzez lokalnych twórców.
4.    Muzyczne utwory na letnie wieczory (autor Grupa Przyjaciół Niewodnicy) – organizacja kameralnych koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu muzykujących mieszkańców obu Niewodnic w otoczeniu pięknej natury.
Uzasadnienie wyboru: Wysoki stopień współdziałania mieszkańców gminy przy organizacji inicjatywy poprzez występy artystyczne lokalnych muzyków, udostępnienie miejsca na koncerty. Inicjatywa zakłada wielopokoleniową integrację.
5.    Warsztaty kuglarskie (autor Mateusz Kondzior) – cykl warsztatów polegających na ćwiczeniu  zdolności i poznawaniu nowych technik kuglarskich oraz zdobycie podstawowych umiejętności aktorskich, które uczestnicy wykorzystają podczas finałowego występu.
Uzasadnienie wyboru: Możliwość stworzenia stałej grupy kuglarskiej, która powstanie z uczestników projektu. Zachęcenie młodzieży w aktywne i niestandardowe spędzanie wolnego czasu.
Serdecznie gratulujemy autorom wybranych inicjatyw. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. 
Ponad 700 osób przeszło ulicami Łomży w Paradzie Województwa Podlaskiego, która miała miejsce 07.06.2014 r. Głównym organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
 
140607161320
Źródło: http://www.lomza.pl/fotogaleria.php?id=10364
 
Na czele parady jechali Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski i jego Z-ca Mirosława Kluczek przebrani w stroje Księcia Janusza I Mazowieckiego i Księżnej Anny oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
 
140607161300
Źródło: http://www.lomza.pl/fotogaleria.php?id=10362
 
Za nimi prezentowały się grupy muzyczne, taneczne, wokalne, instrumentalne
i rekonstrukcyjne z Ziemi Łomżyńskiej (m.in.  Łomży, Grajewa, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego), z Ziemi Suwalskiej (m.in. Suwałk, Sejn), z ziemi Białostockiej (m.in. Bielska Podlaskiego,  Moniek,  Sokółki,  Siemiatycz, Białegostoku, Zabłudowa). Paradę zamykali husarze i kawalerzyści.
 
140607161239
 
140607161311
Źródło: http://www.lomza.pl/fotogaleria.php?id=10363
 
Nie mogło nas tam zabraknąć!
Reprezentację Gminy Turośń Kościelna tworzyły dwa zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury: Dziecięca Orkiestra Ukulele oraz Młodzieżowa Grupa Folkowa.
 
IMG 0285
 
IMG 0286
 
IMG 0290
 
IMG 0292
 
IMG 0385
 
IMG 0389
 
Parada rozpoczęła się o godzinie 13:00.  Z Placu Niepodległości w defiladzie przeszliśmy na Stary Rynek, prezentując się licznie zgromadzonym mieszkańcom Łomży.
 
IMG 0318
 
IMG 0321
 
IMG 0327
 
IMG 0339
 
IMG 0340
 
Wzdłuż trasy uczestników parady pozdrawiały  i oklaskiwały tysiące mieszkańców Łomży.
 
 IMG 0341
 
IMG 0344
 
IMG 0346
 
IMG 0354
 
IMG 0355
 
IMG 0357
 
IMG 0358
 
IMG 0360
 
IMG 0361
 
IMG 0363
 
IMG 0368
  
IMG 0377
 
IMG 0378
 
Mieliśmy  również okazję zaprezentować się w programie artystycznym, który miał miejsce  w amfiteatrze łomżyńskim.
 
IMG 0409
 
IMG 0413
 
IMG 0425
 
IMG 0426
 
IMG 0428
 
IMG 0429
 
IMG 0431
 
IMG 0439
 
IMG 0441
 
IMG 0444
 
IMG 0391
 
IMG 0392
 
IMG 0398
 
                                             NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-web
Dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2014
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej od 28.04.2014 r. realizuje I część zadania Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014 pn. „Manufaktura Kultury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
 
 
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położy jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których  działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału  społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
 
W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza odkrywająca i rozwijająca potencjał i kapitał kulturowy mieszkańców Gminy Turośń Kościelna oraz kulturotwórcze zasoby społeczności. Na diagnozę społeczności lokalnej składają się badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami oraz wywiady indywidualne. Zebrane dane zostaną opracowane.
Ponadto został ogłoszony konkurs na inicjatywę lokalną pn. „Manufaktura kultury”. Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem listu intencyjnego  albo formularza dostępnego na stronie www.turosnkoscielna.pl i w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.Projekty można zgłaszać do 24 czerwca 2014 r. Następnie specjalnie  powołana  komisja dokona wyboru od 3 do 7 inicjatyw. Do dnia 27 czerwca 2014 r. informacja o dokonanym wyborze inicjatyw zostanie podana do informacji publicznej. Inicjatywy lokalne zostaną zrealizowane w drugiej części projektu w terminie od 28.08,2014r. do 16.11.2014r. 
policja
POLICJA RADZI !!!
 
Każdego roku wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego wzrasta liczba kradzieży tych pojazdów. Jednoślady giną zwykle spod sklepów, z posesji lub niezabezpieczonych pomieszczeń. Zdarza się również, że złodzieje włamują się do piwnicy czy garażu, gdzie przechowywane są rowery.
 
Aby ustrzec się od takich sytuacji należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą.
 
Niestety, nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie przed jego utratą. Doświadczenie pokazuje jednak, że można w dużym stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, zachowując się rozsądnie i odpowiedzialnie poprzez właściwe zabezpieczenie przedmiotowego mienia.
 
Podczas festynu z okazji Międzynarodowego dnia Dziecka na placu szkolnym przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w dniu 1 czerwca będzie można oznakować rowery oraz wartościowe mienie (aparaty fotograficzne, kamery, laptopy, itp.) na specjalnie do tego przygotowanym stoisku policyjnym. Znakowanie jest bezpłatne, natomiast przedmiotem musi dysponować właściciel (osoba dorosła), posiadający przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Ponadto wskazane jest posiadanie przy sobie dowodu zakupu na dany przedmiot.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!