WIZYTA STUDYJNA W FIRMIE TENT GRUPA SP. Z O.O.
 

Dnia 22 marca odbyła się wizyta studyjna do firmy Tent Grupa Sp. z o.o. w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
 
 
 
  

                                                                                             

 
KURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PROGRAMÓW
CORELDRAW I PHOTOSHOP
 
11 marca oraz 13 marca 2013 r. zakończyły się szkolenia z grafiki komputerowej programów CorelDraw i Photoshop realizowane w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery", w których wzięło udział 10 osób bezrobotnych. Kursy odbywały się w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej od stycznia do marca.
 
Uczestnicy projektu poznali różnorodne funkcje programów oraz ich narzędzia. Samodzielne tworzyli efektowne wizytówki, plakaty, grafiki oraz nabyli wiedzę z zakresu modyfikacji fotografii, usuwania zanieczyszczenia lub niechcianych elementów. Ponadto w czasie kursów poznali zasady tworzenia fotomontaży oraz sposoby wykorzystania warstw i masek, a także zasady rysowania linii, krzywych i figur oraz nadawania im różnych efektów.
 
Na zakończenie szkoleń każdy z beneficjentów otrzymał certyfikat firmy Corel oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów z grafiki komputerowej programów CorelDraw i Photoshop.
 

                               

                  

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zgloszeniowa.pdf)Karta zgłoszeniowa[ ]
Pobierz plik (plakat_1.pdf)Plakat[ ]
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin[ ]

                                                                                                             

 

 

KURSY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PROGRAMÓW
CORELDRAW I PHOTOSHOP
 
                 
                       W świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej trwają obecnie kursy grupowe z grafiki komputerowej programów CorelDRAW i Photoshop, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, w ramach projektu pn. "Pokonujemy bariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
                       Dziesięcioosobowa grupa beneficjentów zapoznaje się z programem CorelDRAW, projektowaniem graficznym, tworzy projekty przeznaczone do druku, prezentacji multimedialnej oraz publikacji w Internecie. Ponadto uczestnicy poznają możliwości programu Adobe Photoshop w zakresie edycji zdjęć cyfrowych oraz tworzenia własnych kompozycji graficznych. Każdy z nich ma własne stanowisko komputerowe. Kursy z grafiki komputerowej zakończą się marcu, po czym beneficjencji wezmą udział w wizycie studynej.
                     W listopadzie 2012 r. odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego oraz na przełomie listopada i grudnia miało miejsce doradztwo zawodowe indywidualne. Natomiast w grudniu uczestnicy projektu odbyli grupowe poradnictwo psychologiczne, na którym z pomocą psychologa, opracowali indywidualne plany działań, a także pracowali nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego.
  
 

 

                                            

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej zgłosiła się do udziału w III edycji multimedialnego konkursu językowego FunEnglish.pl. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 12 lat i jest okazją do tego, aby najmłodsi użytkownicy bibliotek mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego jednocześnie dobrze się bawiąc.
 
Etapy konkursu:
 
1 etap - Eliminacje 06.12 - 12.12.
 
2 etap - Półfinał 14.12 - 18.12.
 
3 etap - Gra Finałowa 20.12.
 
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zapraszamy dzieci w wieku 6 - 12 lat do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej, aby wziąć udział w konkursie.

 

                 

 

"Pokonujemy bariery"

Od października br. Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej rozpoczął realizację kolejnego projektu pn. „Pokonujemy bariery”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10 osobowa grupa uczestników projektu od listopada do marca 2013r. weźmie udział w szkoleniach, których celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej w obszarze rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Doradztwo zawodowe grupowe - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

2. Doradztwo zawodowe indywidualne.

3. Grupowe poradnictwo psychologiczne.

4. Kurs grafiki komputerowej COREL DRAW.

5. Kurs techniki cyfrowego przetwarzania obrazu PHOTOSHOP.

6. Wizyta studyjna.

W listopadzie br. uczestnicy projektu wzięli udział w doradztwie zawodowym grupowym, które miały na celu podniesienie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat różnorodnych form aktywizacji zawodowej.

                        

                                

Obecnie trwa indywidualne doradztwo zawodowe, na którym beneficjenci wraz z doradcą zawodowym opracowują m.in. indywidualne plany działań (IPD). Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej.