Gmina Turośń Kościelna kolejny raz stoi przed możliwością uzyskania dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 
W roku 2011 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 86 777,14 zł co, pozwoliło na usunięcie 10 120 m2 azbestu (ok. 133 tony). Niebezpieczne pokrycia dachowe usunięto z 45 budynków należących do osób prywatnych.
W lipcu 2012r. WFOŚiGW w Białymstoku ogłosił kolejny nabór wniosków na powyższe zadanie – AZBEST 2013. Dofinansowanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – w wysokości 100%. W związku z powyższym informujemy, że do dnia 15 listopada 2012 roku mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na powyższą inwestycję na rok 2013 (okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2013) winni złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy.
Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane, mieszkańcy, którzy będą chcieli uzyskać dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest powinni zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Białymstoku (wnioski do pobrania ze strony www.powiatbialostocki.pl).
Poniżej zamieszczamy wniosek, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna wraz z niezbędnymi załącznikami, tj.:
-    Kopią zgłoszenia wykonania zmiany pokrycia dachowego złożonego w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
-Kopią tytułu prawnego do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej).
20120808434
 
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek do gminy.doc)WNIOSEK[ ]