Odbiór odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Turośń Kościelna

tzw. „wystawka”

Wójt Gminy Turośń Kościelna  informuje o nowym harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu AGD i RTV, tekstyliów, dywanów w formie tzw. wystawek z posesji, który miał odbyć się w kwietniu 2020 r.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 600

Miejscowości :  Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda,

Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Miejscowości:  Niewodnica Kościelna

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

Miejscowości:  Trypucie, Niewodnica Korycka

24 czerwca 2020 r. (środa)

Miejscowości:  Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki,  Czaczki Małe,

Czaczki Wielkie, Chodory

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

Miejscowości:  Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka,  Tołcze

26 czerwca 2020 r.  (piątek)

Miejscowości:   Stoczki, Turośń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki

Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Skórki, Gziki, Michały, Cibory

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Miejscowości:Turośń Kościelna

30 czerwca 2020 r. (wtorek)

Nie będą odbierane: odpady budowlane i remontowe (drzwi, okna, ceramika łazienkowa), pojemniki po farbach i olejach, odpady zielone, części samochodowe, odpady z działalności rolniczej (folie, siatki, sznurki, worki po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin).