INFORMACJA

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z uwagi na brak dojazdu do PSZOK związany z przebudową drogi gminnej we wsi Trypucie,

w dniu 10 kwietnia 2021 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trypuciach będzie zamknięty.