Gmina Turośń Kościelna informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna” jest dotowana na podstawie umowy nr 137/13/B-OZ/AZ-105/DA z dnia 19 lipca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.