INFORMACJA

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że z uwagi na brak dojazdu do PSZOK związany z przebudową drogi gminnej we wsi Trypucie,

w dniu 10 kwietnia 2021 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trypuciach będzie zamknięty.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie

Gminy Turośń Kościelna tzw. „wystawka” w roku 2021

       Wójt Gminy Turośń Kościelna  informuje, iż na terenie Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu AGD i RTV, tekstyliów, opon z samochodów osobowych w formie tzw. „wystawek”.

Nie będą odbierane: odpady budowlane i remontowe (drzwi, okna, ceramika łazienkowa), pojemniki po farbach i olejach, odpady zielone, części samochodowe.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 600

Miejscowości :  Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda, Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

11.III,  14.X

Miejscowości:  Niewodnica Kościelna

12.III,  15.X

Miejscowości:  Trypucie, Niewodnica Korycka

15.III,  25.X

Miejscowości:  Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki,  Czaczki Małe,  

Czaczki Wielkie, Chodory

16.III,  26.X

Miejscowości:  Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka,  Tołcze

17.III,  27.X

Miejscowości:   Stoczki, Turośń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki

Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Skórki, Gziki, Michały, Cibory

18.III,  28.X

Miejscowości:  Turośń Kościelna

19.III,  29.X

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Turośń Kościelna w miesiącach marzec – grudzień 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf[ ]

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
od 1 marca 2021 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. wynosi 26 zł miesięcznie za każdą osobę.

Zgodnie z § 4 w/w Uchwały, zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 złotych miesięcznie za każdą osobę.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 78,00 złotych od osoby.