Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 6 stycznia 2018 r.
(sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się
w miejscowości Trypucie, na terenie dawnej bazy SKR,  będzie  nieczynny.