wystawka 2021

ogloszenie PSZOK

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Turośń Kościelna

tzw. „wystawka” w roku 2019

       Wójt Gminy Turośń Kościelna  informuje, iż na terenie Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu AGD i RTV, tekstyliów, opon z samochodów osobowych w formie tzw. „wystawek”.

Nie będą odbierane: odpady budowlane i remontowe (drzwi, okna, ceramika łazienkowa), pojemniki po farbach i olejach, odpady zielone, części samochodowe.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 600

Miejscowości :  Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda,

              Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

21 marca 2019r.          23 października 2019r.

Miejscowości:  Niewodnica Kościelna

22 marca 2019 r.        24 października 2019r.

Miejscowości:  Trypucie, Niewodnica Korycka

25 marca 2019 r.        25 października 2019r.

Miejscowości:  Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka,  Tołcze

27 marca 2019 r.        29 października 2019r.

Miejscowości:  Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki,  Czaczki Małe,  

             Czaczki Wielkie, Chodory

26 marca 2019 r.         28 października 2019r.

Miejscowości:   Stoczki, Turośń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki

Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Skórki, Gziki, Michały, Cibory

28 marca 2019 r.         30 października 2019r.

Miejscowości:  Turośń Kościelna

29 marca 2019 r.         31 października 2019r.