Dzień Ziemi w Gminie Turośń Kościelna

W poniedziałek mieszkańcy Turośni Kościelnej wzięli udział w szeregu aktywności z okazji obchodów Dnia Ziemi. Różnorodność inicjatyw i zaangażowanie społeczności potwierdzają, że troska o środowisko jest istotnym elementem lokalnej kultury.

Jednym z głównych wydarzeń było "Sprzątanie Świata". Członkowie Klubu Seniora przystąpili do porządkowania terenów, zbierając śmieci z przydrożnych rowów na drodze prowadzącej z Turośni Kościelnej do Turośni Dolnej, aż do ronda. Ich starania zaowocowały zebraniem kilkudziesięciu worków śmieci. Najmłodsi mieszkańcy również włączyli się w akcję. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej, pod opieką swoich nauczycieli, aktywnie sprzątały tereny przy szkole oraz plac zabaw.

Po południu na scenie sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej, odbyło się przedstawienie pt. "Śmiecio Eko Baja" wyreżyserowane przez Teatr&Wydawnictwo La Lola. Spektakl opowiadał historię zwierząt mieszkających na śmietnisku, które postanowiły segregować śmieci. Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na sali zgromadziło się blisko 70 dzieci, w tym uczniowie ze Szkoły w Tołczach, Turośni Dolnej i Turośni Kościelnej, które przywitała Maria Busłowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.

Inicjatywy związane z Dniem Ziemi nie tylko promują świadomość ekologiczną, ale także mobilizują lokalną społeczność do aktywnego zaangażowania się w dbanie o środowisko naturalne. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat jest kluczowa dla kształtowania postaw proekologicznych i budowania społeczeństwa gotowego do podejmowania wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Magdalena Owczarczuk
zdjęcia: Magdalena Owczarczuk, Maria Busłowska, Monika Bibułowicz

Aktualności

Powrót na początek strony