Zapraszamy dzieci na dzień dziecka w bibliotece

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej zapraszają wszystkie dzieci na Dzień Dziecka.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgodny na nieodpłatną publikacją wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych, w tym na stronach internetowych placówki, Facebooku, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach itp. wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.

Aktualności

Powrót na początek strony