Otwarcie drogi gminnej w Trypuciach

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowo przebudowanej drogi gminnej nr 106661B w Trypuciach. Mowa o ponad 300-metrowym odcinku drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B, w kierunku PSZOK-u.

27 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi, w którym udział wzięli Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Elżbieta Sasinowska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Tomasz Kamiński – radny, Krzysztof Wnorowski – sołtys wsi Trypucie, radni, mieszkańcy i pracownicy UG. Tuż przed przecięciem wstęgi, modlitwie przewodniczył i drogę poświęcił ks. Tomasz Powichrowski – proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej.

Dofinansowanie na ten cel gmina pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 513.775,10 zł, z tego dofinansowanie stanowiło 236.042,97 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstała 5-metrowa droga o nawierzchni asfaltowej, przebudowano pobocza oraz wykonano oświetlone przejście dla pieszych.

Kamil Tomasz Dobrzyński

zdjęcia: Agnieszka Popławska

Powrót na początek strony